O BADANIU

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju i konkurencyjności kraju jest jakość kapitału ludzkiego. Jego rozwój przekłada się na kondycję krajowego i lokalnych rynków pracy umożliwiając wzrost produkcji i usług, rozwój innowacji oraz podnoszenie produktywności gospodarki.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dla branż: IT, turystyki i finansów w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Badanie zakłada realizację dwóch modułów w branży. Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele polskich przedsiębiorstw i w zależności od sektora studenci ostatnich lat studiów lub pracownicy.

Badanie dotyczące sektorów IT i finansów było realizowane od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Natomiast badanie branży turystycznej realizowane będzie od kwietnia 2022 r. do czerwca 2022 r. 

Bardzo prosimy o życzliwy kontakt z ankieterem, który się skontaktuje z Państwa przedsiębiorstwem lub uczelnią.  

Wobec zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, badanie w przedsiębiorstwach realizowane może być zdalnie (za pośrednictwem połączenia internetowego i/lub telefonicznego). Jeśli preferują Państwo bezpośredni kontakt umożliwiamy udzielenie wywiadu twarzą w twarz.

Badanie wśród studentów będzie polegało na samodzielnym wypełnianiu ankiety przesłanej za pomocą dedykowanego linka.

Badanie realizowane jest przez agencję badawczą DANAE Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Wyniki badań stanowią podstawę do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych w takich obszarach, jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości. Obecnie realizowana jest II edycja badań sektorowych. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami I edycji badania:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#wynikibadanbranzowych

Publikacje dotyczące branż IT i finansowej można znaleźć klikając w link:

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-ii-sektor-it

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-finansowa