Bilans Kapitału Ludzkiego

SEKTOR IT – STUDENCI

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora IT.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą jest firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADAMY?

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy osoby, które już weszły na rynek pracy lub w najbliższej przyszłości będą w nim uczestniczyć, czyli studentów ostatniego roku wybranych kierunków informatycznych. Badaniem zostanie objętych 800 studentów z wybranych uczelni w całej Polsce.

O CO PYTAMY?

Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie doświadczenie zawodowe posiadają studenci ostatniego roku kierunków informatycznych, a także na ile czują się oni przygotowani do pracy w branży, czy posiadają wystarczające kompetencje i wiedzę na temat przyszłego sektora zatrudnienia. Opinia każdego studenta jest ważna, zebrane dane posłużą do stworzenia rekomendacji wprowadzających zmiany w szkolnictwie. Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety potrwa do 20 minut.

JAK BADAMY?

Badanie realizowane jest techniką CAWI. Oznacza to, że studenci otrzymają ankietę drogą elektroniczną i zostaną poproszeni o jej wypełnienie on-line. Dla każdej uczelni stworzony zostanie indywidualny link, po kliknięciu w link możliwe będzie wypełnienie ankiety.