Bilans Kapitału Ludzkiego

SEKTOR IT – STUDENCI

Badanie dotyczące studentów z branży IT rozpoczęło się w lutym i trwało do kwietnia 2021.  Wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego serdecznie dziękujemy za udział i cenne opinie na temat branży. Dziękujemy również wszystkim przedstawicielom uczelni, które wyraziły zgodę na realizację badania. Projekt stanowi jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora IT.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane było na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu był Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą była firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADALIŚMY?

Do badania zaprosiliśmy osoby, które już weszły na rynek pracy lub w najbliższej przyszłości będą w nim uczestniczyć, czyli studentów ostatniego roku wybranych kierunków informatycznych. Badaniem objętych zostało 905 studentów z wybranych uczelni w całej Polsce.

O CO PYTALIŚMY?

Chcieliśmy dowiedzieć się jakie doświadczenie zawodowe posiadają studenci ostatniego roku kierunków informatycznych, a także na ile czują się oni przygotowani do pracy w branży, czy posiadają wystarczające kompetencje i wiedzę na temat przyszłego sektora zatrudnienia. Opinia każdego studenta była równie ważna, a zebrane dane posłużyły do stworzenia rekomendacji wprowadzających zmiany w szkolnictwie. 

JAK BADALIŚMY?

Badanie realizowane było techniką CAWI. Oznacza to, że studenci otrzymali ankietę drogą elektroniczną i zostaną poproszeni o jej wypełnienie on-line. Dla każdej uczelni stworzony został indywidualny link, po kliknięciu w link możliwe było wypełnienie ankiety.