1. Dlaczego moja firma lub uczelnia otrzymała list z związku z badaniem Bilansu Kapitału Ludzkiego?

List kierowany jest do wszystkich wylosowanych podmiotów spełniających kryteria udziału w badaniu, aby poinformować o badaniu i zachęcić do udziału w projekcie.

2. Dlaczego ważne jest, aby wziąć udział w badaniu?

Opinia każdej osoby, która weźmie udział w badaniu jest dla nas bardzo ważna. Dzięki zebranym informacjom zwiększymy wiedzę o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w badanej branży. Dodatkowo, można będzie określić obszary niedopasowań kompetencji, stanowiących podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły zawodowe, technika i szkoły wyższe.

3. W jakim celu przetwarzane są moje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu dotyczącego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Znak sprawy: p/214/DAS/2020), w szczególności wysłania listu zapowiedniego w sprawie badania, przeprowadzenia badania oraz w celu potwierdzenia i kontroli pracy ankietera.

4. Jak wygląda przebieg badania?

Wywiad z pracodawcą lub pracownikiem może być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Każdy respondent ma dowolność w wyborze techniki.

5. Jakie środki ostrożności zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa w przypadku wywiad bezpośredniego?

Ankieterzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zarówno, dla siebie jak i uczestników badania (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne). Ankieterzy będą przestrzegać ściśle wytycznych GIS w tym m.in. zachowają minimalną odległość 2 m podczas kontaktu z respondentami. Dodatkowo przed realizacją wywiadu, w obecności respondenta ankieterzy mają obowiązek dezynfekować swój laptop i rękawiczki płynem dezynfekującym.

6. Ile trwa wywiad?

Wywiad z pracodawcą lub pracownikiem trwa około 45 minut.

7. Gdzie mogę zapoznać się z wynikami dotyczącymi przebadanych już branż?

Raporty z badania zostały opublikowane na stronie PARP.

Raport dotyczący branży IT można znaleźć klikając w link: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-ii-sektor-it

Raport dotyczący branży finansowej można znaleźć klikając w link: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-finansowa

Raport z pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kompetencji można znaleźć klikając w link: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/sektor-turystyki-branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego

8. Komu można pomóc biorąc udział w badaniu?

W podziękowaniu za udział w badaniu za każdą zgodę pracodawcy i pracownika, którzy wezmą udział w projekcie każdy respondent wskaże jedną z trzech organizacji, którym firma Danae Sp. z o.o. przekaże pomoc:

  1. Polska Akcja Humanitarna
  2. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
  3. SOS Wioski Dziecięce