5. Jakie środki ostrożności zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa w przypadku wywiad bezpośredniego?

Ankieterzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zarówno, dla siebie jak i uczestników badania (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne). Ankieterzy będą przestrzegać ściśle wytycznych GIS w tym m.in. zachowają minimalną odległość 2 m podczas kontaktu z respondentami. Dodatkowo przed realizacją wywiadu, w obecności respondenta ankieterzy mają obowiązek dezynfekować swój laptop i rękawiczki płynem dezynfekującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *