4. Jak wygląda przebieg badania?

PRACODAWCY Wywiad z pracodawcą może być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone […]

5. Jakie środki ostrożności zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa w przypadku wywiad bezpośredniego?

Ankieterzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zarówno, dla siebie jak i uczestników badania (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne). Ankieterzy będą przestrzegać ściśle wytycznych GIS w tym m.in. zachowają minimalną odległość 2 m podczas kontaktu z respondentami. Dodatkowo przed realizacją wywiadu, w obecności respondenta ankieterzy mają […]

6. Ile trwa wywiad?

Wywiad z pracodawcą trwa około 30 minut. Natomiast ankieta dla studentów około 20 minut.

7. Jak mogę wziąć udział w konkursie dla studentów?

Chęć wzięcia udziału w konkursie można wyrazić na końcu ankiety. Konkurs polega na quizie dotyczącym wiedzy o Polakach. 10 osób biorących udział w badaniu dotyczącym branży IT i 10 osób biorących udział w badaniu dotyczącym branży finansowej, które wskażą poprawne odpowiedzi lub będą najbliżej otrzymają […]

8. Jakim organizacjom można pomóc biorąc udział w badaniu?

W podziękowaniu za udział w badaniu za każde przedsiębiorstwo, które weźmie udział w projekcie firma Danae Sp. z o.o. przekaże darowiznę trzem organizacjom pożytku publicznego. Każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z trzech organizacji, która otrzyma pomoc. Fundacja Hospicyjna (https://www.fundacjahospicyjna.pl/pl/) Fundacja Judyta. Azyl dla niepełnosprawnych […]

2. Dlaczego ważne jest, aby wziąć udział w badaniu?

Opinia każdej osoby, która weźmie udział w badaniu jest dla nas bardzo ważna. Dzięki zebranym informacjom zwiększymy wiedzę o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w badanych branżach. Dodatkowo, można będzie określić obszary niedopasowań kompetencji, stanowiących podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, […]

3. W jakim celu przetwarzane są moje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu dotyczącego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Znak sprawy: p/214/DAS/2020), w szczególności wysłania listu zapowiedniego w sprawie badania, przeprowadzenia badania oraz w celu potwierdzenia i kontroli pracy ankietera.