Bilans Kapitału Ludzkiego

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

 • 1. Dlaczego moja firma lub uczelnia otrzymała list z związku z badaniem Bilansu Kapitału Ludzkiego?

  List kierowany jest do wszystkich wylosowanych podmiotów spełniających kryteria udziału w badaniu, aby poinformować o badaniu i zachęcić do udziału w projekcie.

 • 2. Dlaczego ważne jest, aby wziąć udział w badaniu?

  Opinia każdej osoby, która weźmie udział w badaniu jest dla nas bardzo ważna. Dzięki zebranym informacjom zwiększymy wiedzę o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w badanych branżach. Dodatkowo, można będzie określić obszary niedopasowań kompetencji, stanowiących podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły zawodowe, technika i szkoły wyższe.

 • 3. W jakim celu przetwarzane są moje dane?

  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu dotyczącego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Znak sprawy: p/214/DAS/2020), w szczególności wysłania listu zapowiedniego w sprawie badania, przeprowadzenia badania oraz w celu potwierdzenia i kontroli pracy ankietera.

 • 4. Jak wygląda przebieg badania?

  PRACODAWCY

  Wywiad z pracodawcą może być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

  Każdy respondent ma dowolność w wyborze techniki.

  STUDENCI

  Student uczelni zaproszonej do badania może wziąć udział w badaniu klikając w dedykowany link do ankiety. Ankietę można wypełnić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 • 5. Jakie środki ostrożności zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa w przypadku wywiad bezpośredniego?

  Ankieterzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zarówno, dla siebie jak i uczestników badania (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne). Ankieterzy będą przestrzegać ściśle wytycznych GIS w tym m.in. zachowają minimalną odległość 2 m podczas kontaktu z respondentami. Dodatkowo przed realizacją wywiadu, w obecności respondenta ankieterzy mają obowiązek dezynfekować swój laptop i rękawiczki płynem dezynfekującym.

 • 6. Ile trwa wywiad?

  Wywiad z pracodawcą trwa około 30 minut. Natomiast ankieta dla studentów około 20 minut.

 • 7. Jak mogę wziąć udział w konkursie dla studentów?

  Chęć wzięcia udziału w konkursie można wyrazić na końcu ankiety. Konkurs polega na quizie dotyczącym wiedzy o Polakach. 10 osób biorących udział w badaniu dotyczącym branży IT i 10 osób biorących udział w badaniu dotyczącym branży finansowej, które wskażą poprawne odpowiedzi lub będą najbliżej otrzymają nagrody. Przewidziano 2 pierwsze nagrody, 3 drugie i 5 trzecich. Czytaj więcej w zakładce konkurs.

 • 8. Jakim organizacjom można pomóc biorąc udział w badaniu?

  W podziękowaniu za udział w badaniu za każde przedsiębiorstwo, które weźmie udział w projekcie firma Danae Sp. z o.o. przekaże darowiznę trzem organizacjom pożytku publicznego. Każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z trzech organizacji, która otrzyma pomoc.

  1. Fundacja Hospicyjna (https://www.fundacjahospicyjna.pl/pl/)
  2. Fundacja Judyta. Azyl dla niepełnosprawnych psów i szczeniąt (https://fundacjajudyta.com)
  3. Akademia Przyszłości (https://akademiaprzyszlosci.org.pl/)