Bilans Kapitału Ludzkiego

KONKURS DLA STUDENTÓW

Chcąc zachęcić studentów do udziału w badaniu firma DANAE zorganizowała konkurs wiedzy o Polakach z atrakcyjnymi nagrodami.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!