Bilans Kapitału Ludzkiego

SEKTOR IT – PRACODAWCY

Badanie dotyczące pracodawców z branży IT rozpoczęło się w lutym i trwało do kwietnia 2021. Wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego serdecznie dziękujemy za udział i cenne opinie na temat branży. Projekt stanowi jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora IT.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane było na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu był Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą była firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADALIŚMY?

Do badania zaprosiliśmy przedstawicieli sektora IT działających w trzech podsektorach:

  1. Dział J. 58.2. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
  2. Dział J. 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  3. Dział J. 63.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

Badaniem zostanie objęto 813 losowo wybranych przedsiębiorstw z całej Polski działających w branży. Zebraliśmy opinię od przedsiębiorców reprezentujących różne działy PKD.

Opinie zebraliśmy od osób najlepiej zorientowanych w zakresie kompetencji pracowników w firmie. Do rozmowy zaprosiliśmy prezesów, dyrektorów oraz właścicieli firm, a także kadrę zarządzającą, kierowników zarządzających działami operacyjnymi i działami HR.

O CO PYTALIŚMY?

Poznaliśmy Państwa doświadczenia oraz opinie m.in. na temat roli wiedzy i kwalifikacji, a także zapotrzebowania na określone specjalizacje w Firmach. Stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy odnośnie tej tematyki. 

JAK BADALIŚMY?

Wywiad z pracodawcą mógł być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Każdy respondent miał dowolność w wyborze techniki.