SEKTOR FINANSOWY – STUDENCI

Badanie dotyczące studentów z branży finansowej rozpoczęło się w lutym i trwało do kwietnia 2021. Wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego serdecznie dziękujemy za udział i cenne opinie na temat branży. Dziękujemy również wszystkim przedstawicielom uczelni, które wyraziły zgodę na realizację badania. Projekt stanowi jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora finansowego.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane było na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu był Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą była firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADALIŚMY?

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszaliśmy osoby, które już weszły na rynek pracy lub w najbliższej przyszłości będą w nim uczestniczyć, czyli studentów II stopnia (studia magisterskie) lub ostatnich dwóch lat jednolitych studiów magisterskich. Badaniem zostało objętych 1671 studentów różnych kierunków z wybranych uczelni w całej Polsce. Badaniem objęci zostali studenci nie tylko kierunków związanych z finansami.

O CO PYTALIŚMY?

Chcieliśmy dowiedzieć się jakie doświadczenie zawodowe, nie tylko w branży finansowej, posiadają studenci ostatnich lat, a także w jakim sektorze widzą swoją przyszłość zawodową. Kluczowe było również poznanie planów zawodowych w sektorze finansowym oraz posiadanych kompetencji. Opinia każdego studenta była ważna, a zebrane dane posłużyły do stworzenia rekomendacji wprowadzających zmiany w szkolnictwie. 

JAK BADALIŚMY?

Badanie realizowane było techniką CAWI. Oznacza to, że studenci otrzymali ankietę drogą elektroniczną i zostali poproszeni o jej wypełnienie on-line. Dla każdej uczelni stworzony został indywidualny link, po kliknięciu w link możliwe było wypełnienie ankiety.