Bilans Kapitału Ludzkiego

SEKTOR FINANSOWY – PRACODAWCY

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora finansowego.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą jest firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADAMY?

Do badania zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego działających w trzech podsektorach:

  1. Bankowym
  2. Ubezpieczeniowym
  3. Rynku kapitałowego

Badaniem zostanie objętych 150 losowo wybranych przedsiębiorstw z całej Polski działających w branży. Aby zapewnić porównywalność wyników w każdym podsektorze przebadanych zostanie po 50 przedsiębiorców.

Ze względu na cele badawcze, zależy nam na uzyskaniu informacji od osób najlepiej zorientowanych w zakresie kompetencji pracowników w firmie. W związku z tym do udziału w projekcie zapraszamy prezesów, dyrektorów oraz właścicieli firm, a także kadrę zarządzającą, kierowników zarządzających działami operacyjnymi i działami HR.

O CO PYTAMY?

Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia oraz opinie m.in. na temat roli wiedzy i kwalifikacji, a także zapotrzebowania na określone specjalizacje w Państwa Firmie. Będą one stanowiły ważne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy odnośnie tej tematyki. Badanie jest poufne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych.

Wywiad potrwa około 30 minut.

JAK BADAMY?

Wywiad z pracodawcą może być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Każdy respondent ma dowolność w wyborze techniki.

WSPARCIE DLA NGO

Za każdy zrealizowany wywiad firma DANAE Sp. z o.o. przeznaczy kwotę 10 zł na rzecz organizacji charytatywnej. Każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z trzech organizacji, która otrzyma pomoc:

1. Fundacja Hospicyjna

2. Fundacja Judyta. Azyl dla niepełnosprawnych psów i szczeniąt

3. Akademia Przyszłości