SEKTOR FINANSOWY – PRACODAWCY

Badanie dotyczące pracodawców z branży finansowej rozpoczęło się w lutym i trwało do kwietnia 2021. Wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego serdecznie dziękujemy za udział i cenne opinie na temat branży. Projekt stanowi jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora finansowego.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane było na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu był Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą była firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADALIŚMY?

Do badania zaprosiliśmy przedstawicieli sektora finansowego działających w trzech podsektorach:

  1. Bankowym
  2. Ubezpieczeniowym
  3. Rynku kapitałowego

Badaniem zostało objętych 150 losowo wybranych przedsiębiorstw z całej Polski działających w branży.

Ze względu na cele badawcze, zależało nam na uzyskaniu informacji od osób najlepiej zorientowanych w zakresie kompetencji pracowników w firmie. W związku z tym do udziału w projekcie zapraszaliśmy prezesów, dyrektorów oraz właścicieli firm, a także kadrę zarządzającą, kierowników zarządzających działami operacyjnymi i działami HR.

O CO PYTALIŚMY?

Chcieliśmy poznać Państwa doświadczenia oraz opinie m.in. na temat roli wiedzy i kwalifikacji, a także zapotrzebowania na określone specjalizacje w Państwa Firmie. Stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy odnośnie tej tematyki. 

JAK BADALIŚMY?

Wywiad z pracodawcą mógł być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Każdy respondent miał dowolność w wyborze techniki.