Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora turystycznego.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą jest firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADAMY?

Do badania zapraszamy przedstawicieli sektora IT działających w trzech podsektorach:

  1. Dział I.55. Zakwaterowanie
  2. Dział I.56. Działalność związana wyżywieniem
  3. Dział N. 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Badaniem zostanie przeprowadzone z losowo wybranymi przedsiębiorstwami w Polsce. Aby zapewnić porównywalność wyników zależy nam na opinii pracodawców i pracowników reprezentujących różne działy PKD.

Ze względu na cele badawcze, zależy nam na uzyskaniu informacji od osób najlepiej zorientowanych w zakresie kompetencji pracowników w firmie. W związku z tym do udziału w projekcie zapraszamy prezesów, dyrektorów oraz właścicieli firm, a także kadrę zarządzającą, kierowników zarządzających działami operacyjnymi i działami HR. Badaniem objęci zostaną również pracownicy pełniący kluczowe role w branży.

O CO PYTAMY?

Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia oraz opinie m.in. na temat roli wiedzy i kwalifikacji, a także zapotrzebowania na określone specjalizacje w Firmie. Będą one stanowiły ważne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy odnośnie tej tematyki. Badanie jest poufne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych.

Wywiady potrwają około 45 minut.

JAK BADAMY?

Wywiad z pracodawcą i pracownikiem może być realizowany na trzy sposoby. W formie tradycyjnej rozmowy bezpośredniej (techniką CAPI, ang. Computer Assisted Personal Interview), rozmowy z ankieterem za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Google meet itp. (technika CAPI online) lub rozmowy telefonicznej (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Każdy respondent ma dowolność w wyborze techniki.