Bilans Kapitału Ludzkiego

BADANIE W SEKTORZE TURYSTYCZNYM

Badanie dotyczące sektora turystycznego będzie realizowane w przedsiębiorstwach o następujących profilach działalności:

  1. Dział I.55. Zakwaterowanie
  2. Dział I.56. Działalność związana wyżywieniem
  3. Dział N. 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Do projektu zaproszeni zostaną pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw.

Realizacja badanie w branży turystycznej zaplanowana jest na okres wrzesień-listopad 2021.